Kontingenter

 

Boldklubbens kontingentpriser 

 
Kontingent for Herresenior er 500 kr pr. halvår.

 

Informationer om kontingenter

 

De første tre træningsaftener i Klejtrup Boldklub er gratis. 

Der gives ikke refusion af kontingent til skadede spillere.

  

Ved manglende betaling fremsendes en betalingspåmindelse.
Ved anden påmindelse tillægges et rykkergebyr på kr. 50
Herefter inddrages bestyrelsen.
Ved manglende betaling i mere end tre måneder kan pågældende medlem ekskluderes.

Dit spillercertifikat kan ikke flyttes til anden klub, såfremt dette ønskes, hvis der er manglende kontingent betaling.

 

 

Klejtrup Boldklub - Webmaster: Vivi Haugaard Betzer