Seniorudvalget:


Julie Hansen


Telefon:


Mail:

Heine Emdal 


Telefon:


Mail:


Senior og Materialeudvalgets funktioner
En person vælges som formand for udvalget og er bindeled mellem bestyrelsen og udvalget.
Laver budget for seniorafdelingen og materialeudgifter til bestyrelsen.
Være ansvarlig for den daglige økonomi ud fra det vedtagne budget.
Give budgetopfølgning til bestyrelsen hvert kvartal.
Sørge for trænere og holdledere.
Arrangere afslutningsfest.
Sørge for at baneopkridtning og stadionfaciliteter er i orden.
Sørge for de nødvendige materialer er til rådighed: mål, bane, lægetaske, drikkedunke, bolde, kegler m.v.
Sørge for nøgler m.v.
Kampstatistikker.
Lave PR på diverse aktiviteter.
Opsætte nye bander.


Hovedsponsor:

Klejtrup Boldklub - Webmaster: Vivi Haugaard Betzer