Velkommen til Klejtrup Boldklub

 
 

Klejtrup Boldklub på Facebook

 

Klejtrup Boldklub (Senior) på Facebook

 

   

Se de seneste træningstider

Klejtrup Boldklub på DBUs hjemmeside


Ordinær generalforsamling i Klejtrup Boldklub


Mandag, d. 6. februar 2017 kl. 19.00
i
Klejtrup hallens mødelokale

 


Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Behandling af evt. indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt.  Se flere nyheder fra Klejtrup Boldklub, her

Se Klejtrup Boldklub på Facebook her og her

Se de seneste træningstider, her

Plan over kampe på Klejtrup Stadion, her

Se Klejtrup Boldklubs vedtægter, her

Klejtrup Boldklub på DBUs hjemmeside, herHovedsponsor:

Klejtrup Boldklub - Webmaster: Henrik Langbak