Generalforsamling

 

Klejtrup Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 6. feb. kl. 19.00 i hallens mødelokale.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær.
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7 .Valg af bestyrelse og suppleanter.
8 .Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.
 

 

Forslag skal være formanden i hænde senest en uge inden generalforsamlingen afholdes.

Som noget nyt vil der være Stegt flæsk, kartofler og persillesovs kl.18.30.
Tilmelding til Dorthe senest den 3. feb.


Velkommen til Klejtrup Boldklub

 
 

Klejtrup Boldklub på Facebook

 

Klejtrup Boldklub (Senior) på Facebook

 

   

Se de seneste træningstider

Klejtrup Boldklub på DBUs hjemmeside
Se flere nyheder fra Klejtrup Boldklub, her

Se Klejtrup Boldklub på Facebook her og her

Se de seneste træningstider, her

Plan over kampe på Klejtrup Stadion, her

Se Klejtrup Boldklubs vedtægter, her

Klejtrup Boldklub på DBUs hjemmeside, herHovedsponsor:

Klejtrup Boldklub - Webmaster: Henrik Langbak