Breve fra klubben

Kære alle i og omkring Klejtrup Boldklub


Klejtrup Boldklub er nu kommet godt igennem et år mere i klubbens historie, og står snart overfor årets generalforsamling.

Denne finder sted: MANDAG DEN 26. JANUAR KL. 19.00 I KLEJTRUP HALLENS MØDELOKALE

Bestyrelsens nuværende medlemmer er: Tanja Juhl Larsen, Rasmus Frank Kastrup, Lasse Madsen, Ron Arkesteijn og undertegnede. På valg er Rasmus, som er villig til genvalg, hvorimod jeg stopper som formand og bestyrelsesmedlem.

Klubben er i god forfatning også økonomisk, men vi mangler folk, som vil gå ind og lede og organisere. Vi skal have flere involverede omkring klubbens ledelse, nogen der vil tage en udvalgs-, bestyrelses- eller formandspost. 
Vi er rigtig godt besat på posterne omkring holdene pt., og de gør det fantastisk både i ungdoms- og seniorafdelingen. Vi kan også nemt få en hjælpende hånd til praktiske gøremål f.eks. i forbindelse med arrangementer, men stadigvæk skal der en ledelse bag til at planlægge og organisere.

Klubben er delt op i flere arbejdsområder, som ses nedenfor.
FORMANDEN: Ansvarlig for klubbens ve og vel i nutid og fremtid, plus økonomien i samarbejde med kasseren (Pt. Frida Frøslev)
BESTYRELSEN: Ansvar for at føre klubben igennem året, og endvidere klæde den på, så den kan tage fremtidens udfordringer.
Hver enkelt har endvidere et ansvarsområde. (Sponsor, Ungdom mv.)

UNGDOMSUDVALG: Finde og lave kontrakter med trænere, kontingentopkrævning, arrangementer og stævner osv. Udfordringen her er tit om der er spillere nok eller for mange til holdene.
SENIOR- OG MATERIALEUDVALG: Finde og lave kontrakter med trænere og holdledere, kontingent opkrævning, kridte baner op, sørge for at alt på stadion og materialer er intakte, osv.
SPONSORUDVALG: Kontrakter med og fakturering af sponsorer. Vi har bandereklamer, sponsorer ved OK benzin, på julekalender, ved Indecup og indkøb af spillertøj mv.

Jeg ville gerne, om netop du ville overveje, hvad du kan bidrage med til både stort og småt. Måske har du gennem dit arbejde og uddannelse en evne og lyst, som lige præcis passer perfekt ind et eller andet sted i vores klub. Endvidere hylder vi dem som kommer med initiativer og gode ideer. Et fantastisk eksempel var, da Rune Lanng kom og sagde han gerne ville afholde og arrangere et senior indestævne. Det gjorde han og det blev en stor succes.

Det drejer sig om vores dejlige fodboldklubs fremtid. Jeg håber du vil bidrage, og hvis du vil, så kontakt bestyrelsen, som du finder på hjemmesiden her eller mød frem på generalforsamlingen.

De bedste forboldhilsner
Formand Per Vammen


Kære ALLE med relationer til Klejtrup Boldklub

 

Det er nu lang tid siden, at vi sidst har skrevet om løst og fast i klubben, vi synes selv, det er en god ide at orientere et par gange om året og vil derfor igen taget fat om det. År 2012 har budt på meget og lige nu er vi ved at have afsluttet vores indecup nr. 11 med 104 tilmeldte hold. Et udvalg har været i gang siden sommerferien – et stort stykke arbejde, hvor der også er rigtig mange hjælpere omkring afviklingen. En stor tak for denne indsats! – og alt forløb med succes.


Vi har igen afholdt en stor ungdomsafslutningsfest, den 4. af denne slags – også en succes med gode hjælpere til maden, borddækning o.m.a. – Om vi igen skal have 5 a side, vil vi lige nu lade stå åbent, for især de store børn savnede det.

Til Ikast Cup var det et af de år, vi havde flest hold med. Vi hører kun, at børnene hygger sig med alt det fodbold – også den tid de bruger ude på skolerne, hvor de sover i klasseværelser og spiller bold på gårdspladsen. En rigtig god social tur – hvor vi også klarer os godt fodboldmæssigt.

Vi havde henover året mange sportslige successer, U15 piger spillede regionsmesterskab og vores U13 drenge kom til jysk mesterskab. Mange flere hold kan fremhæves – for vi kan noget med den bold i klubben. Måske er det, fordi trænerne, træner efter ”Den røde tråd”, som klubben nedfældede for et par år siden. Den kan I læse om på vores hjemmeside: www.klejtrupboldklub.dk.


Alle disse oplevelser og successer kommer ikke bare af sig selv, det kræver hænder eller nærmere mennesker bag disse. Vi har i klubben en udfordring i, at få flere til at tage opgaver, lige nu er vi for få til at tage fra. Vi ved godt, der er mange, som gerne vil hjælpe og nogle få, som slet ikke vil. Det kræver dog også ressourcer at få flere inddraget, men det er nødvendigt og ønskeligt. Vi mangler altid folk til at give en ekstra hånd, både ved store arrangementer, men også til de dagligdags tilbagevende opgaver i klubben.

                            

Hvordan vi kommer dertil, håber vi også, at I vil komme med hjælp og forslag til. Kom til generalforsamlingen i januar, datoen er endnu ikke kendt, men der annonceres på hjemmesiden. Husk - man kommer ikke i bestyrelsen ved at møde op, men her kan man høre, hvad der foregår i klubben og give sin mening tilkende.


Vi har besluttet at lave en mulighed på vores hjemmeside om ris/ros – ideer osv. – men indtil videre skal I kontakte formanden for ungdomsudvalget Henrik Langbak. Tag altid fat på os, hvis I har noget på hjerte. Ja, klubarbejdet kræver meget, men det er også sjovt og givende. I er alle velkomne til at deltage.

Endelig vil vi fremhæve de ca. 25 mennesker med Gert Christensen i spidsen, som laver scenearbejde, og dåseindsamling. De mennesker, som gør, at vi kan tillade os at have så billige kontingenter, gratis fest, billig Ikast Cup tur osv. – mennesker, vi ikke bemærker ret meget i det daglige arbejde, men vi er dem dybt taknemmelige for deres indsats.


Endelig vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og i den anledning invitere jer til gløgg og æbleskiver, fredag den 14. og mandag den 17. december, alt efter hvornår jeres barn træner. Vi håber at I har lyst til at sidde et øjeblik sammen med de andre forældre og børn på holdene. På gensyn i 2013.


Mange hilsner  og tak for 2012 - Ungdomsudvalget Hovedsponsor:

Klejtrup Boldklub - Webmaster: Henrik Langbak